Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Postup Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021 - s DPH 25.10.2021 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Nákup mobilných telefónov 1 080,00 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 20.09.2021 24.09.2021 22.09.2021 O2 Slovakia, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Nákup futbalových lôpt pre potreby záujmových útvarov SCVČ pri Súkromnom gymnáziu 1 026,00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 20.09.2021 23.09.2021 22.09.2021 BPM SPORT, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021 - s DPH 23.07.2021 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Obstaranie 15 ks delených 4-dverových kovových šatníkových skríň do šatňových priestorov Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina 2 646,00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 14.07.2021 20.07.2021 16.07.2021 ff consulting, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmových útvarov SCVČ ako súčasť Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina materiálom potrebným na krúžkovú činnosť - nákup notebookov 1 218,00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 14.07.2021 19.07.2021 15.07.2021 ELEKTROSPED, a. s. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Dodanie a montáž nástennej klimatizácie vrátane technického vybavenia nevyhnutného na zabezpečenie jej montáže v priestoroch počítačovej učebne na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina 1 856,10 s DPH cenové ponuky spoločností 05.07.2021 09.09.2021 06.07.2021 MK klimatizácia a rekuperácia, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2021 Vybavenie záujmových útvarov SCVČ ako súčasť Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina materiálom potrebným na krúžkovú činnosť 2 061,77 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 02.07.2021 26.08.2021 05.07.2021 BPM SPORT, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 2. štvrťrok 2021 Nákup zápasových futbalových lôpt pre potreby záujmových útvarov SCVČ pri Súkromnom gymnáziu 1.298.00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 21.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 BPM SPORT, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021 - s DPH 28.04.2021 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020 - s DPH 26.01.2021 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 1. štvrťrok 2021 Nákup prenosných futbalových bránok pre potreby záujmového útvaru SCVČ pri Súkromnom gymnáziu 1.700.00 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 08.01.2021 13.01.2021 12.01.2021 SUDI s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup futbalových bránok pre potreby záujmového útvaru SCVČ pri Súkromnom gymnáziu 3.000.00 s DPH cenové ponuky spoločností, resp. cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 14.12.2020 14.12.2020 Futbalová prípravka Žilina, Športový areál TJ Bánová Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020 - s DPH 10.12.2020 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Nákup notebookov pre potreby pedagogického zboru v súvislosti so zabezpečením prechodu vzdelávania študentov na jeho dištančnú formu a zabezpečenie samotnej výchovy a vzdelávania študentov uvedenou formou 2.317.79 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 09.11.2020 11.11.2020 Alza.sk s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 4. štvrťrok 2020 Obstaranie učebníc pre študentov Súkromného gymnázia, Oravská 11, 010 01 Žilina 1.597.99 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 02.09.2020 03.09.2020 Richard Šrobár - Littera Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok 2020 Obstaranie 20 ks 4-dverových kovových šatníkových skríň - delených 2 709.60 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 30.06.2020 03.07.2020 ff consulting, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina