Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Postup Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok Obstaranie 20 ks 4-dverových kovových šatníkových skríň - delených 2 709,60 s DPH 18.11.2020 Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina
VO: Výnimka zo zákona 3. štvrťrok Obstaranie 20 ks 4-dverových kovových šatníkových skríň - delených 2 709.60 s DPH cenové ponuky zverejnené na internetových stránkach spoločností 30.06.2020 03.07.2020 ff consulting, s. r. o. Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina